egyetem

Felsőoktatási intézmény, alaptevékenysége az oktatás, a tudományos kutatás, a művészeti alkotótevékenység. Alapképzési, mesterképzési vagy doktori fokozat, oklevél megszerzését teszi lehetővé. Elnevezése a latin universitas szóból származik, amelynek jelentése egyetemesség, összesség, miután a középkor egyetemei a tanárok és diákok közösségét, összességét jelentették.

Developed by Integral Vision