boldogság

Az ember igényeinek és vágyainak maradandó beteljesülése. Attól függően, hogy milyen emberi törekvés, vágy igényeinek kíván az ember eleget tenni, különböző irányzatokat különböztethetünk meg. Például a hedonizmus az érzéki örömök megélését, kielégítését tartja a boldogság forrásának, az utilitaristák a haszon maximalizálását stb. Az eudaimonizmus képviselői a helyes életmód, az eudaimonia (boldogság) megvalósításában látták a boldogság zálogát, ám különbözőképpen ítélték meg, hogy konkrétan mi is teszi boldoggá az embert. Azt felismerték, hogy ez egyaránt függ az egyén értékrendjétől, a társadalmi, gazdasági és politikai környezettől. Az etikatörténetben jelentkező különböző irányzatok abban azonban egyetértettek, hogy a boldogság soha nem tekinthető befejezett állapotnak, sokkal inkább arról lehet érdemben beszélni, hogy az ember ésszerűen törekszik a boldogságra, s ezen igyekezet során boldogul.

Developed by Integral Vision