Arisztotelész

Görög filozófus (Kr. e. 384–322), hagyományosan a tudományok atyjának tartjuk, mert életműve az antik tudás minden területét lefedi, valamint olyan új tudományok megalapítása fűződik a nevéhez, mint a logika, a retorika, a politika és a művészetelmélet. Leghíresebb etikai műve a Nikomakhoszi etika, amelyben megfogalmazta ismert erényfelfogását a szélsőségek között fellelhető középről (mezon).

Developed by Integral Vision