apostol

Apostolnak nevezzük azokat a férfiak, akiket Názáreti Jézus tanítványainak kiválasztott és küldetést adott nekik. A kifejezés a görög ‚küldött‘ szóból ered. 12 apostolról tesz említést az Újszövetség: pl. Péter, Júdás, Bertalan.

Developed by Integral Vision