Előzetes tudás

A tananyag elsajátításához nincs szükséged különösebb előzetes ismeretekre.

Tanulási célok

A tananyag célja, hogy megismerd a testnevelésben és a sportban dolgozó szakembereket, meg tudd különböztetni, mik a legfőbb céljaik, mit és miért csinálnak.

Narráció szövege

Szia! A következőkben a sportszakmához kapcsolódó szakembereket fogjuk megismerni. Ez azért is célszerű, mert a sportban sokféle szakember dolgozik, mert sokféle feladatot kell ellátni, amihez speciális ismeretekre van szükség. A testnevelésben és a sportban dolgozik a testnevelő tanár, az edző a rekreátor, a humánkineziológus és a sportmenedzser is. Könnyen meglehet, hogy hallottál már ezekről a szereplőkről, de az is, hogy most először itt fogsz hallani róluk.
A testnevelő tanárról nemcsak, hogy hallottál, hanem sok-sok tapasztalatod is van róla. Remélhetőleg ezek többnyire pozitív élmények, és sikerült megszerettetnie nemcsak a testnevelés órát, hanem az azon kívüli rendszeres mozgást is, hiszen ez a legfőbb célja. A testnevelő tanár szervezi és irányítja a tanulók iskolai és iskolán kívüli, de iskolához kapcsolódó sporttevékenységeit. A sportmozgásokon keresztül tanítja meg a szabályokat, a taktikát és a technikát is, célja, hogy minél több sportágat megismerj és valamilyen szinten meg is tanuld. Pedagógiai célja is van, ide tartozik az élményszerzés, az egészségmegőrzés, az iskolán kívüli sportolás igényének kialakítása és a személyiség megfelelő, sokoldalú fejlesztése is. A testnevelő a sportmozgalom alakítója, elsősorban nem sportolót nevel, hanem sportolni tudó, sportolni vágyó tanulókat! Azaz nem a versenyzés és az eredményesség a fontos. Emiatt munkájának sikerét nem a sporteredményekben kell mérni, hanem abban, hogy mennyi tanulót ösztönöz az egészséges életvitelre, a rendszeres mozgásra.
Az edző esetében más szempontok jelennek meg, mint a testnevelő tanárnál. Itt a sportbeli célok elérése az elsődleges. Ezen célok között általában a versenyzés és a sikeresség jelenik meg. Célja, hogy minél eredményesebb legyen a sportoló. Az edzők általában egy sportágban dolgoznak, ahhoz értenek a leginkább. Sikere a sport mércéivel mérhető, azaz, hogy milyen eredményeket értek el tanítványai a különböző megmérettetéseken (például országos bajnokság, Európa-bajnokság, világbajnokság vagy olimpia). A sikerek elérése mellett természetesen pedagógiai céljai és feladatai is vannak. Nem képzelhető el a munkája a nevelés és a személyiség fejlesztése nélkül, azonban ez a folyamat azokra a tulajdonságokra és személyiségjegyekre irányul, amelyek a versenysportban szükségesek.
A rekreációs szakember, más néven rekreátor se nem edző, se nem testnevelő. A sportban dolgozik ő is, de más területen. A rekreátor a szabadidős sporttevékenységek megvalósításában vesz részt. Abban hasonlít a testnevelőre, hogy nem egy sportággal foglalkozik, hanem nagyon sokkal. Lehet, hogy nordicwalking-ot tanít az egyik nap, a másik nap meg falmászást. Szinte az összes szabadidős sport, amelynek nem célja a versenyzés, a rekreációba beletartozik. A rekreációs mozgásnak elsődleges célja a kikapcsolódás, a szórakozás, a mozgás és az egészséges életvitel megvalósítása.
A sportmenedzserek is a sportban dolgoznak, de munkájuk és tudásuk kiegészül a pénzügyi és marketingterületekkel. Vannak olyan sportmenedzserek, akik játékosügynökök, azaz a játékosok át- és leigazolásában vesznek rész, de vannak olyanok is, akik sporteseményeket, sportversenyeket szerveznek. Ez alapján széles körűnek mondhatjuk a sportmenedzserek tevékenységterületét, hiszen emellett még foglalkozhatnak sportlétesítmények üzemeltetésével, sportszerek értékesítésével vagy épp táplálékkiegészítők forgalmazásával. A tevékenységükhöz kevéssé kapcsolódnak pedagógiai feladatok.
A humánkineziológus a legkevésbé ismert szakma hazánkban a sport területén. A humánkineziológusok általában sportegyesületeknél dolgoznak az edzők mellett. Feladatuk a sportolók egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése: a prevenció, azaz a megelőzés, illetve az esetleges sérülések esetén a rehabilitáció, a kezelés. Dolgozhatnak még az egészségügyben vagy rehabilitációs intézményekben is. Céljuk, hogy segítsék a minél magasabb szintű teljesítmény elérését, illetve az egészség megőrzését.

Kapcsolódó fogalmak

Ajánlott irodalom

Bíróné Nagy Edit: Sportpedagógia, Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2004

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision