Előzetes tudás

Jó, ha feleleveníted az edzéselméletet és a biológia ismereteidet.

Tanulási célok

A videó célja, hogy bemutassa a tehetséges sportoló jellemzőit, illetve a tehetség összetevőit. A videó megtekintésével megtudhatod, hogy léteznek-e született tehetségek.

Narráció szövege

Jó, jobb, legjobb! Ügyes, tehetséges, talentum, géniusz? Rengeteg kifejezés van, amivel valakinek a teljesítményét értékelni szoktuk. A testnevelésben és a sportban is azt tapasztaljuk, hogy különböző teljesítménnyel rendelkeznek a sportolók. Vannak, akik sok versenyt nyernek, eredményesek. Ők a tehetségesek?
Sokszor halljuk, hogy valakire azt mondják: született tehetség. Valóban eldől minden a születés pillanatában? Hiszen azt is legalább ilyen sokszor halljuk, hogy a szorgalmának köszönheti a sportoló az eredményességét. A sportban ez a két pólus jelenik meg leginkább.
Egyrészt számítanak az adottságok, ez az, amit a genetika befolyásol. Tudjuk, hogy a sportteljesítményben szerepe van, genetikailag meghatározott például a nem, a testmagasság, illetve az izomrost arány is. Ezek befolyásolják a sporteredményt. Vannak olyan sportágak, ahol előnyben vannak a magas sportolók, például a kosárlabda, de vannak olyan sportágak, ahol ez kifejezetten hátrány, például torna, birkózás.
A genetika azonban nem minden! Ne feledkezzünk meg a környezeti tényezőkről, úgy, mint az edzés, az edző, a szorgalom, az elkötelezettség, a motiváció, a családi háttér. Ezek is meghatározzák a sporteredményt. Nem mindegy, hogy valaki kettő vagy négy alkalommal jár edzésre egy héten, vagy, hogy milyen a szorgalma.
A sportteljesítményt meghatározzák még az értelmi, az érzelmi, a szociális és a motoros képességek.
Az értelmi képesség közé tartozik az intelligencia, azaz az IQ. Ezt jól lehet mérni tesztek segítségével. Nem feltétlenül kell valakinek elérnie a kimagasló szintet, azaz a 130-as értéket, de az átlagon aluli IQ kizárja, hogy az illető tehetséges legyen. Az érzelmi oldal jelenti az elkötelezettséget, azaz azt, hogy mennyire szereti a sportot, mennyire elkötelezett a versenysport iránt. A szociális képességek közé tartozik az, hogy mennyire tud együttműködni a társaival, az edzővel és a környezettel, milyen módon kezeli a konfliktusokat és a problémákat. A motoros képességek itt is a kondicionális és koordinációs képességeket jelentik.
A tehetség kialakulása hosszú folyamat, egyes elméletek szerint ez akár 10 évet is igénybe vehet. Azaz a sportolás elkezdésétől számítva 10 év is eltelhet, mire valaki a csúcsra jut és elérni a nemzetközi eredményeket. Ebben a folyamatban az edzők az adottságokra, az öröklött tényezőkre építve kezdik meg a felkészítést. Ezt nevezzük fejlesztési folyamatnak, aminek része a tanulás, az edzés és a gyakorlás. Erre a folyamatra hat a környezet, például a tanárok, a szülő, a barátok és a sportolóhoz kapcsolható tényezők, mint amilyen a motiváció, a sportoló személyisége. Ezen tényezők, az adottságok, a fejlesztési folyamat, a sportoló és a környezet együttes hatásai alapján dől el, hogy kibontakozik-e valakinek a tehetsége és eredményes lesz-e a sportban.
Mindezek alapján a videó elején megfogalmazott kérdésre nem lehet egyszerűen válaszolni. Attól, hogy valaki versenyeket nyer, nem feltétlenül tehetséges. Összességében azt mondhatjuk, hogy a sportban az tehetséges, aki: az adott sporttevékenység űzéséhez megfelelő biológiai alapokat, motoros adottságokat örökölt, amelyek a környezet hatásaiként az edzéssel, a felkészítéssel olyan szintre fejleszthetők, hogy azzal a hosszú távú kiemelkedő eredmény elérésére lehetőség kínálkozik. Ehhez az illető rendelkeznie kell még mindazon antropometriai, fizikai, koordinációs, kondicionális és pszichés képességekkel, amelyek nélkül nem képes átlagon felüli teljesítményt tartósan elérni.

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision