Előzetes tudás

Érdemes ismerni a tanulási stílusodat, vagy megérteni néhány fontosabb jellemzőjét. Ehhez használhatod az erről szóló tananyagot is.

Tanulási célok

Megtudod, hogy milyen tanulási technikák segíthetik a tanulásodat. Képes leszel alkalmazni ezeket a technikákat különböző tananyagok feldolgozásánál.

Narráció szövege

Minden ember másképp tanul. Ugyan nincs egyféle jó útja a tanulásnak, de vannak hatékonyabb és kevésbé hatékony tanulási utak, tanulási technikák. Ha tudatosan használod ezeket a technikákat, akkor rájössz, hogy meg tudod könnyíteni a tanulásod. Meg kell tanulnod tanulni. Tudnod kell, hogy neked melyik módszer, technika segít a legtöbbet a felkészülésben. Biztosan előfordult már veled, hogy úgy érezted, egyszerűen nincs kedved a tanuláshoz. Halogattad, elkezdtél valami halaszthatatlanul fontos dolgot, esetleg hirtelen éhes lettél. Ezért jó, ha a tanulást mindig egy kevés ráhangolódással, odafordulással kezded. Ilyenkor a fejedben kell, hogy elhatározd: Most tanulni fogok!
A tanulás megkezdése előtt célszerű készítened egy tanulási tervet. Ehhez azt kell felmérned, hogy miből kell másnapra készülnöd. Utána határozd meg, hogy mennyi idő alatt és milyen bontásban tudod megtanulni az anyagot! Tervezz be óránként 5 perc szünetet is! Persze előfordulhat, hogy rosszul mérted fel, egyikre több, másikra kevesebb idő kell. De ezt egyre pontosabban fogod tudni, minél többször csinálsz ilyen tervet.
A terv pontosabb elkészítésében az is segít, ha átfutod a leckét: mit is kell valójában csinálni. Így előzetesen fel tudod mérni, hogy milyen hosszú és milyen bonyolult a feladat. Ahhoz, hogy a tananyagot sikeresen megtanuld, jó, ha hatékony és a feladathoz illeszkedő tanulási technikákat is alkalmazol. Másképp kell megtanulni egy memoritert, és más technikák kellenek egy szöveg feldolgozáshoz. Nézzük, melyek ezek!
Vannak olyan esetek, amikor hosszabb tananyagrész megértése és megtanulása a feladat. Például, amikor történelemleckét tanulsz, vagy irodalomórán műelemzésre készülsz. Ez néha kilátástalannak tűnhet, mert az információk oldalakon keresztül sorjáznak előtted. Tegyük fel, hogy 2 nap múlva dolgozatot írsz A komikum változatai az irodalomban címmel. Első lépésként fontos az előzetes áttekintés. Vedd kezedbe a könyvet, és nézd át a tartalomjegyzéket! Itt láthatod majd azokat a főbb gondolatokat, amelyeket meg kell értened a tanulás végére. Ezután gondolkodj el a címen, szedd össze mindazt, amire emlékszel! Ezeket felírhatod egy-egy papírlapra, de az is hasznos lehet, ha alcímenként magadban végiggondolod. Ezután olvasd el a megtanulandó anyagrészt egyben! Majd érdemes kisebb, tematikus, összetartozó egységenként haladni. Ez az egység lehet a tartalomjegyzék egy-egy alcíméhez tartozó rész. Az előbbi példa esetén: Min nevetünk? A nevetés ereje A komikum forrásai – Komikumelméletek A vicc technikája Ne feledd ilyenkor sem, hogy bár kisebb tematikus egységenként olvasol, az adott szövegrész egy nagyobb gondolat része! Miután átolvastál egy ilyen kisebb egységet, lapozz vissza, és húzd alá a szövegben a lényeget, a legfontosabb gondolatokat, emeld ki a kulcsszavakat! Erre még később visszatérünk. Mindezek alapján próbáld a saját szavaiddal elmondani, amire emlékszel!
Térjünk vissza egy gondolat erejéig a kulcsszavakhoz! Jártál már úgy, hogy amikor a lényeget szeretted volna aláhúzni, a végére szinte az egészet beszínezted? A kulcsszavak megtalálásában segíthet, hogy a szöveg nem lenne értelmes, ha kivennéd őket belőle. A kulcsszavak megkeresését gyakorolni is tudod a következőképpen. Olvasd el, majd húzd át azokat a szavakat, amelyek nélkül még értelmezhető a szöveg! Ezután próbáld még lerövidíteni, de már ne foglalkozz azzal, hogy értelmes maradjon! Csak azokat a szavakat, szókapcsolatokat hagyd benne, amelyek szerinted a legfontosabbak! Ezek lesznek a kulcsszavak, kulcsfogalmak.
Vannak olyan diákok, akik e fenti folyamat során meg tudják tanulni az adott leckét, de van, akinek más megoldás jobb vagy más is kell. Ez tantárgyanként is változhat. Elképzelhető, hogy a biológiát könnyebben tanulod, míg a történelemhez több idő kell. Ilyenkor érdemes más módszereket is bevetni, mint a jegyzetelés, a vázlatkészítés vagy a gondolattérkép. Ezek valóban több időt igényelnek, de az idő hamar megtérül, hisz mire kijegyzetelsz egy szöveget, már félig meg is jegyezted. A vázlatot a tanulás során arra használjuk, hogy segítsen kiemelni a megtanulandó anyag lényeges elemeit és megérteni, majd felidézni az összefüggéseket. Ehhez le kell rövidíteni a szöveget, csak a téma szempontjából nélkülözhetetlen kulcsfogalmakat érdemes kiemelni, megmagyarázni, és a köztük levő összefüggéseket jelölni. Vázlatot készíteni nemcsak kulcsfogalmak, hanem jó kérdések mentén is lehet. De a saját magad által megfogalmazott kérdéseket vagy a tankönyv kérdéseit használhatod az ismétléshez is. Ilyenkor a kérdések mentén haladva mondod el az anyagot. Ez nagyon hatékony, mert egy új, általad készített rendszerben gondolod át újra a megtanulandókat. Jobban megérted, mert a saját gondolatmenetedre épül.
Biztosan találkoztál már tanulás közben olyan fogalommal, amelyet számodra nagyon bonyolultan fogalmaztak meg. Ilyenkor segíthet egy ábra, rajz készítése. Ezt könnyebben meg tudod jegyezni, és erről eszedbe jutnak a bonyolultnak tűnő összefüggések is.
Ha idegen szóval, kifejezéssel találkoztál olvasás közben, nézd meg a jelentését az Idegen szavak és kifejezések szótárában vagy az interneten! Érdemes ezeket a szavakat felírnod, ezzel szókincsbővítést is végzel.
Több olyan tantárgy van, ahol memorizálni kell, szó szerint kell visszamondani valamit. Ilyenek lehetnek például a versek, szövegek, fogalmak vagy évszámok. Ha nehezen tanulod meg az évszámokat, próbáld ki a következő technikát! Nem kell más hozzá, mint pár post it, ragadós papírdarabok. A papír egyik felére írd az évszámot, a másik felére a hozzá kapcsolódó eseményt vagy fogalmat! A papírokat helyezd el a lakás azon részein, ahol gyakran megfordulsz! Amikor éppen arra jársz, nézd meg a lapot, és emlékezetből mond meg, hogy az adott évszámhoz mit írtál! És ne felejtsd el ellenőrizni a válaszod!
Vers tanulásakor a memorizálást szintén segíti, ha többször átolvasod a szöveget, elgondolkozol a szavakon, mondatokon, elképzeld, amit olvasol, vagy rajzokat készítesz róla. Ezután próbálkozz a felmondással, inkább kukkants bele a szövegbe néha, de érezd meg, még tanulás közben, milyen is az, amikor te mondod majd a szöveget! Ha kell, próbáld el tükör előtt!
Percy Bysshe Shelley: A szerelem filozófiája Forrás folyóba ömlik, folyó az óceánba; az egeknek folyton özönlik vegyülő suhogása; magány sehol; isteni jel s rend, hogy minden tünemény keveredjék valamivel – Mért ne veled én? A hegy csókolva tör égbe, habot hab ölel, szorit, átfog; egymást ringatva, becézve hajlonganak a virágok; a földet a nap sugara, a hold a tengereket: minden csókol... – S te soha engemet?

Kapcsolódó fogalmak

Ajánlott irodalom

Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan. Metódus-Tan Bt., Budapest, 2010.

Hogyan tanuljunk hatékonyan? Tanulási stratégiák, technikák, http://hatekonytanulas.blogspot....

Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, Kőpatakiné Mészáros Mária: Tanulni jó, http://www.oki.hu/oldal.php?tipu...

Magyar Fejlesztőpedagógusok és Gyógypedagógusok Nemzetközi Szakmai Egyesülete, Lényegkiemelés, http://fejlesztok.hu/segedletek/...

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision