Előzetes tudás

A pánhellén játékok és ókori olimpiák ismerete. Jó, ha vannak történelmi, művészeti ismereteid a hellén civilizációról.

Tanulási célok

Megismered, milyen motivációk hívták életre az újkori olimpiákat, az olimpiai mozgalmat és jelképeket.

Narráció szövege

Azt, hogy mi az az olimpia, mindenki tudja, aki szereti a sportot. Azt azonban tudod-e, ki, mikor, hol, miért és hogyan hozta létre? Hamarosan megkapod a válaszokat.
A Kr. u. 393-ban megrendezett utolsó ókori olimpiát követően több mint 1500 évig nem rendeztek játékokat. Az újkori olimpiák gyökerei a reneszánsz korba nyúlnak vissza. Az emberek felfedezték az antik görög értékeket, köztük a legnagyobbat, magát az embert. Az egyház ellenében lassan kialakult az a felfogás, amelynek képviselői az evilági életben is szépséget és örömöt akartak lelni. Az első „olimpiai testgyakorlati bemutatót” a németországi Badenben rendezték 1516-ban. Az első, valóban rendszeres, az olimpiához hasonló sportesemény hazája Anglia. I. Jakab király igazi sportembernek számított a maga korában. Az ő támogatásával 1604-ben Robert Dover királyi ügyész dél-angliai vidéki birtokán megrendezte az English Olimpic Games (inglis olimpik gémz), illetve a Costwold Games (kocvold gémz) elnevezésű versenysorozatokat, amelyeket pünkösd táján tartották. A többnapos versenysorozatban voltak atlétikai versenyek, botvívás, birkózás, lófuttatás, nyúlvadászat, sakk, ének, zene. A játékokon – az ókori versenyekkel ellentétben – nemi és osztálykülönbségre való tekintet nélkül mindenki részt vehetett. Ezért ezek a játékok szellemiségüket tekintve már nem álltak messze az újkori olimpiáktól.
1793-ban a német testnevelés- és tornamozgalom legnagyobb alakja, Johann Christoph Friedrich GutsMuths (johan krisztof fridrih gucmutsz) kihirdette az olimpiai játékok felújításának azonnali szükségességét. Ekkor még mindig egy évszázaddal az első valódi újkori olimpia előtt járunk. Ferenc Lipót herceg támogatásával létrehozták a mai Németország területén a dessaui Olympiai Egyesületet, amely még az 1830-as években is rendezett antik görög mintájú tornaünnepélyeket.
Ezt követték azok az események, amelyeket előolimpiákként tartunk számon. Természetesen a görögök saját nemzeti kincsüknek tekintették az ókori pánhellén játékokat, ezért ők sem akartak lemaradni a futótűzként terjedő mozgalomról. A mozgalom elindítója hazájukban Evangelosz Zappasz, a kor egyik leggazdagabb üzletembere. Terve megvalósítása érdekében a saját vagyonát sem kímélte. A rendezvényt végül a görög uralkodó felesége nyitotta meg 1859. október 18-án. A következő játékokat csak 1870-ben tartották meg. A III. Olimpiára sem négy év múlva került sor – bár az eredeti elképzelés szerint a játékokat négyévente rendezték volna meg –, hanem 1875-ben. Ezt követően a következőt 1889-ben és az utolsót 1893-ban rendezték meg. Az esemény egyre népszerűbb lett. Mindez kedvezett Pierre de Coubertin (pier dö kuberten) báró 1894-es levelének, amely a párizsi atlétikai kongresszus meghívóját tartalmazta. Mint látható, évszázadokon át Európa-szerte több helyen is próbálták életre kelteni az antik görög sportjátékokat. Hogy ez végül tényleg sikerült, részben az olümpiai ásatásoknak köszönhető. Ezek során kiderült, hogy az olimpiák nem egy vallási esemény melléktermékei voltak, hanem az akkori világ legjelentősebb, mindenkit egybegyűjtő rendezvényei. A legfőbb tényező azonban, aminek köszönhetően létrejött és fenn is maradt az olimpiai mozgalom, az maga Coubertin (kuberten) báró, aki eredetileg a Sorbonne-on tanult történelmet és pedagógiát. Tanulmányai során eljutott Angliába is, ahol nagy hatást gyakorolt rá az ottani nevelési gyakorlat, különösen a testnevelés. Hazatérve 1892-ben tartotta meg első előadását az olimpiákról, nem nagy sikerrel. 1894-ben összehívta a párizsi atlétikai kongresszust, ahol kihirdette a NOB megalakulását és az olimpiai játékok felújításának tervét. Az első játékokat 1896-ban Athénban kívánták megrendezni. Coubertin nem a sportteljesítményben látta az olimpia célját. Jelmondata: „A lényeg nem a győzelem, hanem a küzdelem maga.” Számára az olimpia által közvetített béke üzenete volt a legfontosabb, amely már az ókorban is kötelezte az embereket. Idővel több dolog is az olimpia jelképévé vált. Ezek: az 5 karika, a zászló, a jelmondat, az eskü, a láng és a kabala.
Hosszú és rögös volt az út az antik olimpiáktól a maiakig. Hogy 1500 év szünet után megint léteznek, azt több embernek köszönhetjük, de közülük is kiemelkedik Pierre de Coubertin.

Ajánlott irodalom

Tutorial On-line, Az olimpiai játékok újjászületése, http://articles.tutorialonline.i... A MOB honlapja, http://www.mob.hu/kezdooldal

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision