Előzetes tudás

Nem árt, ha vannak a gazdasági élet területével kapcsolatos ismereteid.

Tanulási célok

A tananyag célja, hogy betekintést nyerj a sportfinanszírozási és fejlesztési elveibe, hogy megismerkedj a hazai gyakorlattal.

Narráció szövege

Finanszírozás? Infrastruktúra? Nézzük meg együtt, mit is jelentenek ezek a fogalmak a sport vonatkozásában! A magyar sportot az 1990-es rendszerváltozással szükségszerűen veszteség érte. A rendszerváltozást követő évek társadalmi-gazdasági folyamatai negatívan hatottak a sport iránti kereslet szinte minden tényezőjére. Jelenleg viszonylag kevés az olyan, sportot ösztönző kedvezmény, támogatás, amit a sportágakban tevékenykedő szakemberek igénybe tudnak venni. Hiányoznak a sportpiacot élénkítő, a hátrányos helyzetű rétegek sportolását segítő megoldások. A sport szponzorálását vállalók köre igen változó. A szponzorációs gyakorlat lényegesen eltér a nemzetközi mintáktól.
A sportra fordított pénzek jellemzően az állami, az önkormányzati, a szerencsejáték- és szponzori bevételekből állnak. Jelentős szerep jut még az egyéni szponzorációnak is. Az állam a sportszféra finanszírozását a mindenkor hatályos költségvetési törvény, az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok és a sportcélú támogatási rendelet alapján végzi. Jelenleg az állami támogatás rendszere háromcsatornás. Elsőként említendők az állami támogatási szerződés keretében folyósítható összegek. Másodsorban a szerencsejáték-bevételek, amelyeknek meghatározott százaléka a sportszféra különböző színtereire kerül. Harmadsorban a támogatási rendszerben vannak közvetlen normatív támogatások is.
Magyarország sportlétesítmény-ellátottság tekintetében az európai mintákhoz képest jelentős hiányosságokat mutat. A meglévő sportlétesítmények állapota, illetve a sport infrastruktúrája kifejezetten rossz helyzetben van. A stadionok többsége sem biztonsági, sem gazdasági szempontból nem felel meg a nemzetközi szabályoknak. A meglévő létesítmények jelentősen leromlott állapotban vannak. Általában a működtetés korszerű formái sem jellemzőek.
Nagy hiány mutatkozik az iskolai tornatermek terén, és komoly problémát jelent az uszodák hiánya is. A téli sportok hátrányos helyzetét jól mutatja, hogy jelenleg csupán 41 jégpálya üzemel az országban. Legkevésbé biztosított a sportélet a kistelepüléseken, de a nagyobb városok szintén létesítményellátottsági problémákkal küzdenek. A versenysport centrumainak jelenlegi minőségi és eszközellátottsága nem felel meg az igényeknek. Az egyes létesítmények műszaki állapota csupán 22–25%-os.
A több évtizedes lemaradás csökkentése érdekében szükségessé vált egy sportlétesítmény-fejlesztési stratégia kidolgozása. A rendszeres testmozgáshoz, a mindennapos testneveléshez, a szabadidő- és versenysporthoz, az utánpótlás-neveléshez elengedhetetlen a sportlétesítmények megfelelő fejlesztése.

Ajánlott irodalom

Sárközi Bettina Dalma: Önkormányzati sportfinanszírozás, Budapest, 2010, 4. fejezet: http://elib.kkf.hu/edip/D_15392.pdf

A sportfinanszírozás honlapja: http://sportfinanszirozas.hu/foo...

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision