Előzetes tudás

Ismerned kell a biológia és a sportegészségtan alapfogalmait.

Tanulási célok

Megismerheted és megértheted a rajtállapot fogalmát, megtudhatod, mikor alakulhat ki rajtláz vagy rajtapátia.

Narráció szövege

Az edzéselmélet egyik legizgalmasabb témaköre a rajtállapot vizsgálata. Edzéselméleti szempontból, a csapatsportokban a labda kijuttatása a kezdőkörből, vagy belépés a vívópástra, a küzdőtérre ugyanazt jelenti, mint a klasszikus rajt az atlétika futószámaiban.
A rajtállapot a mozgástól függetlenül fellépő, a jó teljesítményt elősegítő pszichés állapot. Túlzott formája a rajtláz, hiánya a rajtapátia. Mindkettő gátolja a jó teljesítményt.
A rajtot megelőző állapotot mentális, pszichés, biológiai és magatartásbeli tényezők összességével jellemezhetjük. A rajthelyzetre sokféleképpen reagálhatunk. Rajtállapotról, vagy rajtkészségről akkor beszélhetünk, ha a rajt előtti pillanatok enyhe izgalommal, türelmetlenséggel és fokozott figyelem-összpontosítással járnak. Ezek a jellemzők a versenyhelyzet természetes és szükséges velejárói.
A túlzott feszültség azonban rajtlázzá fokozódhat, ami ronthatja a teljesítményt, ugyanis a rajtláz állapotában a sportolónál túlzott izgalmat, hangulathullámzást, szétszórtságot figyelhetünk meg. Ha további súlyos mozgászavart, hangulatromlást tapasztalunk, akkor a rajtláz könnyen rajtapátiába csaphat át. A rajapátiát a mozgás teljes „szétesése”, általános energiahiány, rossz hangulat, sőt a versenytől való félelem jellemzi. Ez a fajta viselkedészavar már egyértelműen gátlóan, bénítóan hat a versenyteljesítményre.
Az ideális rajtállapot személyenként változó lehet, mivel a lelki beállítódás is egyénenként különböző. Egy csendesebb befelé forduló, introvertált sportolót némiképp feltüzelni kell, míg a kifelé forduló, extrovertált személyiséget inkább nyugtatni a megmérettetés előtt. A bemelegítés funkciói között a versenyre való mentális ráhangolódás elengedhetetlen fontosságú! Érthető módon egy sportlövő máshogy készül fel, mint egy rögbijátékos. A cél egy olyan testi és lelki készenlét, amelyben a fizikai és szellemi energiák azonnal a legmagasabb szinten mozgósíthatók. A sportoló motiváltsága nem csak az éves felkészülését segíti, a mindent eldöntő pillanatokban is jelen kell lennie!
Végül, ha megfelelő rajtlázban égsz, akkor nincs más hátra, mint…

Ajánlott irodalom

Dr. Nádori László: Edzéselmélet és módszertan. Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézet, Budapest, 1980.

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision