Előzetes tudás

Ismerned kell a biológia és a sportegészségtan alapfogalmait.

Tanulási célok

Megismerheted a kondicionális képességeket, megértheted az edzésfolyamatban betöltött szerepüket.

Narráció szövege

Mi az a kondi? Szakszerűbben kondicionális képesség. A négy, egymástól markánsan különböző kondicionális jellemzőhöz válasszunk négy különböző sportolót! Ugye egyértelmű, hogy köznapi értelemben melyik figuránk az erősebb, melyik a gyorsabb, melyik bírja tovább azt, amit csinál, és melyiknek a leghajlékonyabb a teste?
Természetesen minden sportmozgás az összes kondicionális képességet tartalmazza. Ennek ellenére az alapvető jellegzetességek megismeréséhez választottunk négy olyan sportágat, amelyben egyértelmű túlsúlyban van az egyik vagy a másik összetevő. Úgy is fogalmazhatunk, hogy minden, sportmozgáshoz szükséges izom valamennyire erős, valamennyire gyors és valamennyi ideig képes ezt a mozgást ismételni vagy elviselni. Ehhez a sportmozgáshoz az említett izom az általa használt ízületet valamilyen mértékben igénybe is veszi.
Lássuk, ki számít erősnek! Az erős ember izomzatát nagyszámú, megvastagodott izomrost alkotja. Mi is az izomerő? A testmozgások során a vázizmaink folyamatosan összehúzódnak, azaz megfeszülnek, majd elernyednek. A maximális erő feltételei akkor teljesülnek, ha az izomzatban megfelelő mértékű és kellően hosszú idejű feszülés, összehúzódás jön létre. A maximális erő szintje csak másodpercekig tartható fenn. A gyorserő vagy gyorsasági erő jelentősége az olyan mozgásoknál a legnagyobb, ahol a jelentős mértékű ellenállást csak igen gyors izom-összehúzódással lehet legyőzni, ilyen például a súlylökés. Az is előfordulhat, hogy az erőre és a kitartásra egyszerre van szükség. Klasszikus erő-állóképességi sport például az evezés vagy a kerékpározás.
Most lássuk, mit értünk gyorsaság alatt az edzéselméletben! A gyorsaságnak számos fajtáját, megnyilvánulási formáját tartjuk számon. Ezek közül a legfontosabb megjelenési forma a reakciógyorsaság, amelynek a rajtokban és a páros viadalokban van szerepe, mint például a vívás, a második a gyorserő, a harmadik a gyorsulási képesség, a negyedik a helyzetfelismerés gyorsasága, és az ötödik a mozdulatgyorsaság.
Az állóképesség az egyik legfontosabb, egyben a legkönnyebben értelmezhető kondicionális képesség. Ott van szükség rá, ahol a sporttevékenység fáradással szembeni ellenállóképességet, kitartást igényel. Akár a súlyemelésről vagy egy teljesen eltérő jellegű sportágról, a hosszútávfutásról van szó, az állóképességre, ha eltérő mértékben is, de szükségünk van. A kitartás három megnyilvánulási formája a rövid, a közép-, és a hosszú távú állóképesség.
E képességek magas szinten csak akkor érvényesülnek, ha ízületi mozgékonysággal is párosulnak. Az ízületi mozgékonyság speciális képességnek tekinthető, mivel a kondicionális és a koordinációs képességcsoportokkal is szoros összefüggést mutat. Az ízületi mozgékonyság azon motoros képesség, amely lehetővé teszi, hogy valamely mozgást nagy mozgásterjedelemmel végezhessünk. Bizony kínos helyzetbe hozhatnánk a sportolóinkat egy sportági cserével annak ellenére, hogy mindannyian erősek, gyorsak, jó az állóképességük és hajlékonyak! Persze a maguk módján…

Ajánlott irodalom

Dubecz József: Általános edzéselmélet és módszertan. Rectus Kft., Budapest, 2009.

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision