Előzetes tudás

Ismerned kell a biológia és a sportegészségtan alapfogalmait.

Tanulási célok

Megismerheted és megértheted az erővel kapcsolatos edzéselméleti fogalmakat.

Narráció szövege

Osztály vigyázz! Pihenj! A mai órán a bemelegítés után erősíteni fogunk! Mielőtt folytatnánk ezt a várhatóan fárasztó és sokak számára izomlázat eredményező órát, nézzük meg, mi zajlik a feladatok végrehajtásakor az izomzatban! A vázizom megfelelő idegimpulzus hatására összehúzódik. Ez a folyamat teszi lehetővé a külső és a mozgás közben fellépő erők, ellenállások legyőzését, az izomzat aktív erőkifejtésének segítségével. Így létrejöhet a mozgás, a sportmozgás. Erőkifejtés nélkül tehát nincs mozgás, ennek megfelelően az erőt biológiai alapteljesítménynek kell elfogadnunk. A tanórák, az edzések alkalmával az erőkifejtést könnyelműen megítélhetjük kilogrammok, másodpercek, távolságok alapján. De ha a fejlődést céltudatosan, egy adott erőmegnyilvánulási forma fejlesztése céljából akarjuk elérni, akkor célszerűbb a tanuló vagy a sportoló szervezetén belül játszódó folyamatokat feltérképezni és alapul venni. Az erő növelése az izom tömegének a növelése. Nem az izomrostok száma, hanem a keresztmetszetük nő.
Ha egy adott súlyt három ember is meg tud emelni, mondjuk tízszer, az jelenthet három teljesen más terhet számukra, ennek megfelelően az edzéshatás is eltérő lehet. Célszerű egy olyan viszonyítási eljárást találni, amelyben a sportoló aktuális teljesítőképessége és teljesítőkészsége a kiindulási pont.
Térjünk vissza az órára! Végezzetek fekvőtámaszban karhajlítást! Hatszor tizenkettő legyen, közte fél perc pihenővel! Marci, az osztály legerősebb fiúja, szeretne kicsit fogyni az érettségiig, és múltkor megemelte viccből Géza bácsit a folyosón. Gyuri a leggyorsabb futó az osztályban. Ernő kisebb termetű, vékony fiú. Az erő megnyilvánulási formái szerint maximális erőt, gyorserőt és erő-állóképességet különböztethetünk meg. Ha Géza bácsi megemeléséről van szó, akkor Marci a maximális erejére számíthat. A fekvőtámasz viszont nem a kedvence! Megcsinál ő párat, de az első sorozat után már nagyon elfárad, és nem tudja a sorozatokat szabályosan végigcsinálni. Gyurinak ezzel szemben nagyon könnyen megy a feladat végig, meg se kottyan neki. Ernő szorgalmasan küzd, igyekszik tartani a tempót a többiekkel. A maximális erőkifejtés egyben maximális intenzitást is jelent, Így a maximális erő szintje csak másodpercekig tartható fent.
Géza bácsi megemelése Marci számára a maximális intenzitást jelentette, még egyszer nem is sikerült volna megemelnie! Igaz, hogy abszolút értelemben Marci a legerősebb hármuk közül, de a saját súlyához viszonyítva relatíve gyengébb náluk. Ezért számára a tizenkét fekvőtámasz egyrészt teljesíthetetlen, másrészt az erő más megnyilvánulási formáját fejleszti az a néhány szabályosan elvégzett mozdulat. Gyuri számára a tizenkét fekvőtámasz 50 százalékos intenzitást jelent, mert ő huszonötöt is meg tud csinálni, akár többször is, kis pihenés után. A terjedelem, vagy más néven az időtartam növelésével más erőtartományban lett volna számára fejlesztő hatású a feladat. A hatszor tizenkét mozdulat terjedelme tehát nem elég, számára ez a feladat az általános és jótékony egészségmegőrzésen kívül nem volt fejlesztő hatású. Ernő számára létrejött az erőfejlesztés, mert mind az intenzitása, mind a terjedelme – a megszabott pihenőidőkkel – megfelelő ingert jelentett számára.
Az erőkifejtés intenzitása, terjedelme és a pihenőidő alapján tehát különböző erőfejlesztési tartományokat tudunk meghatározni. Természetesen a testnevelésóra, a versenysport vagy valamilyen egyéb mozgástevékenység más-más célokat feltételez. Az erőfejlesztés is tervszerű, tudatos munkával lesz igazán hatékony.

Ajánlott irodalom

Dr. Nádori László: Edzéselmélet és módszertana. Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézet, Budapest, 1980.

Dr. Katics László – Dr. Harsányi László: Erőfejlesztés. [Magánkiadás], Pécs, 1999.

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision