Előzetes tudás

Ehhez a tanegységhez tudnod kell, hogy mit értünk egy egyenlet alaphalmazán és értelmezési tartományán, és ismerned kell a másodfokú egyenletek megoldásának lehetséges módjait.

Tanulási célok

Ebből a tanegységből megtudod, hogy mit értünk másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer alatt, és ezek milyen módszerekkel oldhatók meg. Egy tanult módszer kiválasztásával képes leszel megoldani egyszerűbb egyenletrendszereket.

Narráció szövege

Az egyenletrendszerekkel megoldható problémák során nem csupán elsőfokú egyenletrendszerekre juthatunk, hanem magasabb fokúakra is. Lássunk egy példát! Egy szám egy másiknál 4-gyel nagyobb, és a két szám szorzata 21. Melyik ez a két szám? Jelöljük x-szel a kisebbik, míg y-nal a nagyobbik számot! Ezekkel a jelölésekkel adjuk meg egyenletek formájában a feladatot! Felírható az $y = x + 4$ (ejtsd: y egyenlő x plusz 4) és az $x \cdot y = 21$ (ejtsd: x-szer y egyenlő 21) egyenlet. A két összetartozó egyenlet egy kétismeretlenes másodfokú egyenletrendszert alkot. A cél olyan x; y számpár meghatározása, amely mindkét egyenletet kielégíti. Próbálkozzunk a behelyettesítő módszerrel! Az első egyenlet y-ra van rendezve, így be is helyettesíthetjük a második egyenletbe. Ha felbontjuk a zárójelet, egy másodfokú egyenletre jutunk, melyet 0-ra rendezünk és megoldóképlettel megoldunk. Az x-re kapott megoldások a 3 és a –7. Ha ezeket visszahelyettesítjük például az első egyenletbe, megkapjuk a lehetséges y-okat. Az $x = 3$-hoz az $y = 7$ (ejtsd: x egyenlő 3-hoz az y egyenlő 7) tartozik. Az x-et –7-nek választva a hozzá tartozó y –3-nak adódik. Az egyenletrendszerünknek tehát két számpár a megoldása. Erről visszahelyettesítéssel győződhetünk meg.
Megoldható-e más módszerrel az egyenletrendszer? Lássuk a grafikus módszert! Az első egyenlet egy lineáris függvény grafikonjának egyenlete, egy egyenes. Mivel a II. egyenletben $xy = 21$, ezért $x = 0$ nem lehetséges. Az egyenlet mindkét oldalát x-szel osztva azt kapjuk, hogy $y = \frac{{21}}{x}$ (ejtsd: 21 per x). „Ez egy fordított arányosság," [szünet] "grafikonja egy hiperbola. " A grafikonok ábrázolása és a metszéspontok koordinátáinak pontos leolvasása után megint azt kapjuk, hogy $x = 3$ és $y = 7$, vagy $x = -7$ és $y = -3$.
Oldjunk meg egy másik példát is! A két egyenletben az y együtthatói éppen egymás ellentettjei, ezért érdemes az egyenlő együtthatók módszerével próbálkozni. A két egyenlet összeadásával az y ismeretlen kiesik. Rendezve az egyenletet, négyzetgyökvonás után x-re az 1 és –1 adódik. Ha a kapott értékeket visszahelyettesítjük például a második egyenletbe, kiszámolhatjuk a hozzájuk tartozó y értékeket. Az y értéke mindkét esetben 1. Ezt visszahelyettesítéssel ellenőrizhetjük. A példa behelyettesítő és grafikus módszerrel is megoldható. Érdemes kipróbálni!
Lássunk egy első ránézésre bonyolultnak tűnő feladatot! Mivel algebrai törtekkel állunk szemben mindkét egyenletben, kikötéssel kezdjük a feladat megoldását. Sem az ${x^2}$ (ejtsd: x négyzet), sem az y nem lehet nulla, azaz x és y nem lehet nulla. Próbálkozzunk az egyenlő együtthatók módszerével! A második egyenletet szorozzuk meg kettővel, majd a két egyenletet adjuk össze! Így egyismeretlenes egyenlethez jutottunk, amiből y-ra 1 adódik. Ha ezt visszahelyettesítjük a második egyenletbe, akkor x-re 2 és –2 adódik. Az egyenletrendszer megoldásai tehát az $x = 2$ és $y = 1$, illetve az $x = -2$ és $y = 1$ számpárok. Visszahelyettesítéssel ellenőrizhetünk.

Ajánlott irodalom

Matematika 10. osztály, Maxim Kiadó, 92.oldal

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision