Előzetes tudás

Ehhez a tanegységhez ismerned kell a fő szövegtípusok jellemzőit.

Tanulási célok

Ebből a tanegységből megtudod, milyen szövegtípusokban kell teljesítenie az állásra pályázóknak.

Narráció szövege

Minden fiatal az iskolaévei lezárultával a munka világába lép be. Sokat ábrázolt jelenet, amikor emberek az állásinterjún feszülten és megmosolyogtatóan viselkednek. Szerencsére erre a pillanatra fel lehet készülni, és e készülődés legfontosabb része a szövegtípusok megismerése, majd elkészítése.
A munkahelyek többsége válogathat a jelöltek között, a kiválasztás folyamata általában többfordulós. A pályázatra írt szövegek minőségét komolyan kell venni, mert tétjük van. Azt se feledjük, hogy a munkahelyek jelentős részében szintén szövegeket kell majd alkotni. Az állásra jelentkezés kezdeti szakaszában olyan írásbeli szövegtípusokat kell jól használni, mint a motivációs levél és az önéletrajz, majd következik a szóbeli állásinterjú. Az írott szövegek megalkotására jól fel lehet készülni, kezdjük is el!
Az önéletrajznak (rövidítése CV) régebben volt egy magyar típusa, amikor életünket időrendben kellett elmesélnünk. Ez a fajta önéletrajz ma már visszaszorulóban van. Az amerikai típusú önéletrajz tárgyszerűbb, egyértelmű részekre van tagolva, időben visszafelé halad. Ennek változata az Europass, egy európai sablon. Ez kicsit részletesebb, de elhagyhatók belőle elemek. Előnye, hogy ez egy egységesített forma, sok helyen elfogadják. Ha a pályázati kiírás nem ír elő konkrét sablont, és van már tapasztalatunk, akkor egy a sablonok megoldásait követő egyéni formát érdemes megalkotni.
Az amerikai és az Europass-típusú önéletrajz főbb részei: Személyes adatok: Felsorolásszerűen kell kitölteni, ügyeljünk a használt e-mail cím komolyságára. Betölteni kívánt munkakör: amit a pályázati kiírásban meghirdettek. Az időpontokat tartalmazó rovatokban a mától haladunk visszafelé. Szakmai tapasztalat: pályakezdőknél a szakmai gyakorlat, esetleg az idetartozó diákmunkák említése. A munkakör és a munkahely után a tevékenységeket kell leírnod, méghozzá konkrétumokat. Tanulmányok rovat: pályakezdőnél a középiskola, ami felsőfokú végzettségnél már elhagyható. Fel kell tüntetni a végzettséget is, például érettségi, az Europass minden iskolabejegyzése ezzel kezdődik. Ha egy korábbi iskolában olyan szakmát szereztél, ami az álláshoz szükséges vagy előny, azt is be kell írni. A Személyes képességek rovat két legfontosabb része a nyelvtudás és a számítástechnikai ismeretek, egy rövidebb önéletrajzban e kettőt írjuk be. A képességek puszta felsorolása helyett konkrétumokat adjunk meg. A „jó szervezőkészség” elé tartozik például „a rendszeres külső előadások és belső találkozók szervezése során kamatoztatott” rész, ami bizonyíték a készség meglétére. A gépjárművezetői jogosítványt is ide írjuk. Az amerikai típusnál a végén szerepel egy „Hobbi” rovat is, amely segít képet alkotni a pályázóról. Ennél is igyekezzünk konkrétak lenni, például a „sport” bejegyzés mellett fel lehet sorolni az űzött sportokat.
A motivációs levelet vagy kísérőlevelet az önéletrajzzal együtt küldjük el. Folyamatos szöveg, de három jól elkülöníthető részből áll. Először utalunk a pályázni kívánt állásra és az álláshirdetés forrására is. Másodjára a pályázás okáról szólunk. A harmadik részben a poszt betöltésére való alkalmasságunkat ecseteljük. Ebben a részben is konkrét bizonyítékokat sorakoztassunk fel! Mivel a mai önéletrajzformák személytelenek, itt lehetsz kicsivel személyesebb, például amikor a belső motivációidról szólsz. A levél végére ilyesmit szokás írni: „Nagyon örülnék, ha módom nyílna egy személyes bemutatkozásra is.” A hivatalos levél formáit be kell tartanunk, és szerencsés, ha a „Tisztelt Hölgyem/Uram!” megszólítás helyett a levelet névre szólóan címezzük.
Az önéletrajz terjedelme ne legyen több egy-két oldalnál, a motivációs levél pedig mindössze féloldalnyi legyen. Mindkét dokumentum fő követelménye az őszinteség és az igényesség. Magadat kell adnod benne a lehető legelőnyösebb megvilágításban, de annál nem többet. Ilyen szövegekben nem maradhat helyesírási vagy nyelvhelyességi hiba, a kevés hiba igénytelenséget, a sok pedig műveletlenséget sugall.
Ha e szövegek alapján megfelelsz, állásinterjúra hívnak be. Ennek célja a személyes benyomás kialakítása. Sokan félnek ezektől a helyzetektől, nehogy valami rosszat mondjanak, ami riasztó lehet. Senki sem tökéletes, és biztosan nem te leszel az első izguló ember, aki a személyzeti irodában megfordult. A nonverbális jelzések is fontosak, a rólad szerzett első benyomásban sokat számít az ápoltság és az öltözködés.
Talán elhiszed, hogy a pályakezdő állapot sem hátrány, mert a cégek szeretnek rugalmas fiatalokkal is dolgozni. Természetesen nem árt, ha már az iskolaévekben olyan tevékenységeket végzel, és úgy képzed magad, hogy az önéletrajzodba majd minél többet beleírhass.

Ajánlott irodalom

Takács Gábor–Kártyás Gábor–Répáczki Rita: Kezedben a karriered! - Pályakezdőként, álláskeresőként a munkaerőpiacon, CompLex Kiadó, Bp., 2010

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision