önéletrajz, szakmai önéletrajz

A munka világában használatos szövegfajta, egy személy saját képzettségét és képességeit rögzíti időrendben és/vagy fontossági sorrendben. Több típusa ismert. A hagyományos típusú jellemzői: folyamatos szöveg és időrendben haladás. Az amerikai típusú rovatokra bontott, vázlatos, csak adatokat közöl, minden rovatban időben visszafelé. Az Europass-típusú egy új változat, amelyet Európe-szerte elfogadnak, az előzőhöz hasonló, bár annál részletezőbb, kiemelendő benne a nyelvtudást és a személyes készségeket taglaló rovat.

Developed by Integral Vision