viszonyszó

Logikai és nyelvtani viszonyokat fejez ki. Önálló jelentésük nincs, nem lehetnek önálló mondatrészek és általában nem toldalékolhatóak .

Developed by Integral Vision