visszatevés nélküli mintavétel

Van N termékünk, ebből M selejtes. Annak a valószínűsége, hogy n-et (visszatevés nélkül) kihúzva pontosan k selejtes lesz a kezünkben. $\frac{{\left( {\begin{array}{*{20}{c}}M\\k\end{array}} \right)\left( {\begin{array}{*{20}{c}}{N - M}\\{n - k}\end{array}} \right)}}{{\left( {\begin{array}{*{20}{c}}N\\n\end{array}} \right)}}$

Developed by Integral Vision