versificator

A versificator kifejezés ironikus megjegyzésként olyan költőkre vonatkozik, akik csak kézművesként farigcsálják a verseket, akár egy ács. Vagyis nem minősülnek valódi tehetségnek.

Developed by Integral Vision