végtelen halmaz

Olyan halmaz, amely elemeinek száma nem adható meg egy természetes számmal.

Developed by Integral Vision