választó mellérendelés

A tagmondatok többféle lehetőséget tartalmaznak, ezek közül választani kell vagy lehet.

Developed by Integral Vision