utalószó

A főmondatban a kifejtendő mondatrész szerepében áll egy utalószó, amely távolra mutató névmás (az, ott, azért, akkor, stb.) vagy névmási eredetű határozószó.

Developed by Integral Vision