totalitárius állam

Korlátlan hatalmon alapuló, az önkényuralom eszközeit, módszereit alkalmazó állam, rendszer.

Developed by Integral Vision