totalitárius

Korlátlan hatalmon alapuló; az önkényuralom eszközeit, módszereit alkalmazó állam, rendszer.

Developed by Integral Vision