téma-réma

A mondatokat alkotó szavakat, szószerkezeteket a közlésfolyamatban betöltött szerepük szerint két részre oszthatjuk. A már ismert információt hordozó, ismétlődő nyelvi jelek együttese a téma, az új információt tartalmazó elemek együttese pedig a réma. A réma a következő mondatban témává válik, hiszen az előrehaladás a kommunikációs folyamatban csak így biztosítható.

Developed by Integral Vision