társadalmi szerződés

A szerződéselméletek arra a kérdésre keresik a választ, hogy milyen feltételek mellett tekinthető egy állam legitimnek. Közös gondolatuk az, hogy egy államhatalom csak az állampolgárok akaratlagos megállapodása, vagyis szerződés révén tekinthető legitimnek, mely megállapodás az állampolgárok racionális döntéshozatalának eredménye.

Developed by Integral Vision