szószerkezet / szintagma

Két alapszófajú szó kapcsolata.

Developed by Integral Vision