szó / lexéma

Fogalmi jelentéssel rendelkező nyelvi elem.

Developed by Integral Vision