szinekdoché

Névátvitelt jelent, amelynek alapja az érintkezés. Esetében alá- és fölérendeltségi, és rész- egész viszonyban álló fogalmak felcseréléséről beszélhetünk.

Developed by Integral Vision