Széchényi Ferenc (1754–1820)

Somogy vármegye főispánja, királyi főkamarásmester, aranygyapjas lovag, királyi küldött és biztos. A Magyar Nemzeti Múzeum és Könyvtár alapítója, a jelenlegi Országos Széchényi Könyvtár névadója, Széchenyi István édesapja.

Developed by Integral Vision