szászság, szászok

Szászoknak nevezik az erdélyi németeket és a szepességi „cipszereket” (németül Zipser) is, akiknek ősei a XII. századtól telepedtek le a Magyar Királyság e területein. Ezeknek a népcsoportoknak azonban csak a nevük azonos a németországi szászokéval, mivel többségük nem a szász területekről, hanem a nyugatabbi Rajna-vidékről vagy a délebbi területekről származott.

Developed by Integral Vision