szapphói strófa

A szapphói strófa a Kr. e. 600 körül élt leszboszi költőnő, Szapphó által kedvelt metrumú sorokból összeállított versszak, ahol a versszakok első három sora ún. szapphói sor, mely öt verslábból áll, a középső mindig daktilus. A 4. sor pedig adoniszi sor, mely egy daktilusból és egy spondeusból áll . Ütemképlete: – υ/ – –/ – υ υ/ – υ/ – υ – υ/ – –/ – υ υ /– υ /– υ – υ/ – –/ – υ υ/ – υ/ – υ – υ υ /– υ

Developed by Integral Vision