számítások logaritmussal

Számológép nélküli számítások esetén a következő lépéseket tartalmazza: a valódi műveletek (szorzás, hatványozás, szögfüggvények használata) helyett a szereplő számok táblázatból kikeresett logaritmusával kell számolni (összeadás, kivonás, szorzás és osztás); a számolás eredménye a valódi végeredmény logaritmusával egyenlő; táblázat segítségével lehet megállapítani a valódi végeredményt.

Developed by Integral Vision