a számelmélet alaptétele

Bármely összetett szám felbontható prímszámok szorzatára, és ez a felbontás a sorrendtől és előjeltől eltekintve egyértelmű.

Developed by Integral Vision