szájhagyomány (élőszóbeliség)

A szájhagyomány történelmi, társadalmi, vallásos információk szóbeli továbbadása – elsősorban történetek, mondák, regék formájában. Minden kultúrkörben nagy szerepe van, különösen azokban, amelyek nem vagy csak kezdetleges írásbeliséggel rendelkeznek.

Developed by Integral Vision