svábok

Többségükben katolikus vallású németek, akik a XVII–XVIII. században, a török hatalom letörését követő telepítések során érkeztek Magyarországra, hogy a török hódoltság és háborúk idején elpusztult magyar lakosságot pótolják.

Developed by Integral Vision