sportszerűség

A fogalom angol eredete a fairness, amely részben a tisztességre utal, a szabályok betartásának követelményére, részben pedig a versengés tisztaságának igényére, vagyis a küzdő felek esélyegyenlőségének fenntartására, a sportban a fair playre és az igazságosságra.

Developed by Integral Vision