Spárta

A Peloponnészosz félsziget déli részén, az Eurotasz folyó mentén fekvő görög polisz. A dórok alapították a Kr. e. X. században, amikor uralmuk alá hajtották az itt élő földműves népeket. Sajátos államberendezkedése a Kr. e. VII. századra alakult ki (Lükurgosz „alkotmánya”). Az állam mindvégig megőrizte arisztokratikus jellegét és királyság maradt. Spárta a Kr. e. VI–IV. század között vezető szerepet játszott a görögség életében.

Developed by Integral Vision