ragasztó (agglutináló) nyelv

Olyan nyelv, amely a szótőhöz ragasztott toldalékokkal fejezi ki a nyelvtani viszonyokat.

Developed by Integral Vision