Purgatórium

Dante Isteni színjátékában a tisztulás hegye valahol a déli földtekén. Csonka kúp formájú, melyet a bűnös léleknek hétszer kell megkerülnie, hogy a 7 főbűntől megtisztuljon. A 7 bűn a következő: kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság, harag és a jóra való restség.

Developed by Integral Vision