proletárdiktatúra

A marxi elmélet szerint a proletariátus erőszakkal, egy proletárforradalom eredményeként magához ragadja a hatalmat, és diktatúrát gyakorol mindaddig, amíg fel nem számolja a többi osztályt, és meg nem valósítja a kommunizmust.

Developed by Integral Vision