Pragmatica Sanctio

A Habsburgok leányági örökösödési szerződése és törvénye, amelyet III. Károly a birodalom minden részében elfogadtatott, még a külföldi államokkal is elismertette.

Developed by Integral Vision