pozitív szám normálalakja

Egy nullától különböző pozitív szám normálalakját megkapjuk, ha felírjuk egynél nagyobb vagy egyenlő és tíznél kisebb pozitív szám, valamint a tíz megfelelő hatványának szorzataként.

Developed by Integral Vision