polgári középosztály

A dualizmus korából származó fogalom, az 1920–30-as években az elsősorban a történelmi hagyományokkal nem rendelkező középréteget értjük rajta. Nagyobbrészt zsidó származású családok tartoznak ebbe a csoportba, jellegzetesen foglakozásaik a családi hagyományok nyomán: jogász, orvos. A numerus clausus és a zsidótörvények nagyban korlátozták tanulmányi, elhelyezkedési lehetőségeiket.

Developed by Integral Vision