perszonálunió

Két (esetleg több) független állam olyan szövetsége, amelyet csak a közös uralkodó személye kapcsol össze.

Developed by Integral Vision