paródia

A paródia valaminek vagy valakinek a komikus hatású utánzása. Célja a nevettetés. Irodalmi műfajként ismert művet vagy műfajt szokás parodizálni. A paródia az ábrázolt tárgy jellegzetességeire mutat rá.

Developed by Integral Vision