pánszlávizmus

Politikai irány, ami a szláv törzseknek, az oroszoknak, ruténeknek, cseheknek, vendeknek, tótoknak, horvátoknak, szlovéneknek, szerbeknek, bosnyákoknak, bolgároknak stb. orosz vezetés alatt való egyesülését tűzte ki céljául, „hogy az összes szláv folyamok orosz tengerbe folyjanak”.

Developed by Integral Vision