összetett szám

Azok a nullától különböző természetes számok, melyeknek kettőnél több természetes osztójuk van.

Developed by Integral Vision