örökbarátsági szerződés

Az 1940. december 12-én megkötött szerződés Magyarország és Jugoszlávia között. A felek megállapodtak, hogy örök barátság és állandó béke köti össze őket. Minden kölcsönös kérdésben a tárgyalóasztalnál döntenek. 1941-ig állt fönn, amikor Hitler felszólította Magyarországot, hogy vegyen részt Jugoszlávia lerohanásában. Gr. Teleki Pál ezt nem vállalta, tiltakozásul öngyilkos lett. Bárdossy László azonban teljesítette, ezzel Magyarország belépett a II. világháborúba.

Developed by Integral Vision