öntudat

Olyan én-tudat, aminek a birtokában az ember önreflexióra képes, vagyis különböző társadalmi szerepei mögött is felismeri saját énjét. Nem azonos az egoizmussal, az önösséggel és az önzéssel.

Developed by Integral Vision