önismeret

Saját énünk lényegének, lehetőségeinek és határainak megismerése, a tökéletesedés kiindulópontja és állandó feltétele. Olyan erkölcsi alap, amely a tapasztalatok révén a rossz kerülésére, jótettekre és az erények megszerzésére és gyakorlására ösztönöz. Az önismeret akkor reális, ha rendszeres önvizsgálaton, szorgalmon, a hibák fölismerésén és belátásán alapszik. Ez a helyes önbecsülés és önbizalom nélkülözhetetlen alapja.

Developed by Integral Vision